กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

บุคลากร

นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

นางสาวดรุณี วัฒฐานะ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสากล เภรีกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา ปราเวช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา ชยางคานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกันญา ลือพงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวณัฐสิมา แกมรัมย์
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่
นางสาวธันย์ชนก เสวานนท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117

  • ต่อ 119 (ผอ.กลุ่ม)
  • ต่อ 117 (ธุรการ)

แฟ็กซ์ 0-3932-7940

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป