กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากร

นายธนพล นาเลาห์
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

นางสาววิสา บัวหลวง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวนฤมล แววทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 039 311117 ต่อ 125

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089 – 9330046

แฟ็กซ์ 0-3932-7940

Email onwong2504@gmail.com

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป