กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากร

นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง สพป.จันทบุรี เขต 2

นางวรรณกร นวลสุวรรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิสา บัวหลวง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางวรรณกร นวลสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายศรัณยพงษ์ เนตรสมานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร ระโหฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเมธาพร มุสิกวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวรพีพรรณ ดวงดี
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ 127

แฟ็กซ์ 0-3932-7940

Email human.chan2@gmail.com

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป