บุคลากร

นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

นางวรรณกร นวลสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศรัณยพงษ์ เนตรสมานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศิริพร ระโหฐาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเมธาพร มุสิกวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวณัฐธกรฌ์ โมรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรพีพรรณ ดวงดี
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ 127

แฟ็กซ์ 0-3932-7940

Email human.chan2@gmail.com

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป