กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากร

นายภาณพ แจ้งพลอย
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

นางวันเพ็ญ ประคอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอารยา ศรีพญา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอธิชา ศรีสว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.นฤมล พร้อมพงศทร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางชนาภัท โจณะสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.จุฑามาศ มณีกระจ่างแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
น.ส.แพรพิชนัญญ์ ภวภัคภิยโยภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.อลิสดา พิมพ์เครือ
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117

  • ต่อ 101
  • ต่อ 124 (ธุรการ)
  • แฟ็กซ์ 0-3932-7940