กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากร

นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง สพป.จันทบุรี เขต 2

นางสาวอารยา ศรีพญา
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางอธิชา ศรีสว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวนฤมล พร้อมพงศทร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสุปราณี ภูทะศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวจุฑามาศ มณีกระจ่างแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวนิตยา สานะพันธ์ุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอลิสดา พิมพ์เครือ
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
นายเวชวุฒิ วิบูลย์พืช
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือปฏิบัติงาน

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

รายงานงบทดลอง

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117

  • ต่อ 101
  • ต่อ 124 (ธุรการ)
  • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป