กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บุคลากร

นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

นางสาวอารยา ศรีพญา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอธิชา ศรีสว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวนฤมล พร้อมพงศทร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางชนาภัท โจณะสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจุฑามาศ มณีกระจ่างแสง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวอลิสดา พิมพ์เครือ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพรเพ็ญ อัคนาน
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือปฏิบัติงาน

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

รายงานงบทดลอง

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117

  • ต่อ 101
  • ต่อ 124 (ธุรการ)
  • แฟ็กซ์ 0-3932-7940

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป