กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากร

นายธนพล นาเลาห์
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2

นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางพัชรนันท์ โชตน์ศรีวรสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเบญจวรรณ ไชยบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวนิรมล นิยมสัตย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณ

งานติดตาม ประเมินและรายงานผล

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117

  • ต่อ 109 (ผอ.กลุ่ม)
  • ต่อ 105 (งบประมาณ/แผน/ติดตาม)
  • ต่อ 106 (ธุรการ)
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082-468-7549
  • แฟ็กซ์ 0-3932-7940 Email

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป