กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร

นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง สพป.จันทบุรี เขต 2

นางกาญจนา นิยมนา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายลอย เต่าทอง
ศึกษานิเทศก์
นางสุพรรณี สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางสาวศรีวรินทร์ สมทรัพย์
ศึกษานิเทศก์
นางสาวศิวิลัย วัฒโฑ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววิศมล ทรงมิตร
ลูกจ้างชั่วคราว

คู่มือปฏิบัติงาน

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 0-3931-1117 ต่อ 130

แฟ็กซ์ 0-3932-7940

About Post Author

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป