รายชื่อโรงเรียนในสังกัด

อำเภอขลุง จำนวน 25 โรงเรียน

 1. วัดเกวียนหัก
 2. วัดซึ้งบน 
 3. วัดอิมั้ง 
 4. บ้านช้างข้าม
 5. วัดตกพรม
 6. วัดสะตอน้อย 
 7. บ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) 
 8. วัดตะปอนใหญ่
 9. วัดตะปอนน้อย 
 10. บ้านหนองเสม็ด
 11. บ้านบ่อ(จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ 3) 
 12. มิตรภาพ 20 
 13. วัดวังสรรพรส 
 14. บ้านหนองระหาน 
 15. บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง) 
 16. บ้านบ่อเวฬุ 
 17. บ้านเขาทอง 
 18. บ้านโชคดี 
 19. วัดเกาะจิก 
 20. บ้านท่าขาหย่าง 
 21. วัดบางชัน 
 22. วัดมาบไผ่ 
 23. วัดเวฬุวัน 
 24. วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) 
 25. วัดวันยาวล่าง 

อำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 25 โรงเรียน

 1. บ้านหนองบอน 
 2. วัดผักกาด 
 3. บ้านคลองใหญ่ 
 4. บ้านป่าวิไล 
 5. บ้านดงจิก 
 6. บ้านทุ่งกร่าง 
 7. บ้านเนินดินแดง 
 8. บ้านแหลม 
 9. บ้านปั้นหม้อ 
 10. บ้านโป่งน้ำร้อน 
 11. บ้านใหม่ 
 12. บ้านเขาหอม 
 13. บ้านทรัพย์ประเมิน 
 14. บ้านสามสิบพัฒนา 
 15. บ้านคลองตาคง 
 16. วัดพังงอน 
 17. วัดทับไทร 
 18. บ้านทุ่งม่วง 
 19. บ้านคลองคต 
 20. ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 
 21. บ้านคลองบอน 
 22. บ้านโพธิ์ 
 23. บ้านแปลง 
 24. บ้านจางวาง 
 25. บ้านนาสนาดก์ 

อำเภอมะขาม จำนวน 12 โรงเรียน

 1. วัดทุ่งเพล 
 2. บ้านวังตัก 
 3. วัดน้ำรัก 
 4. บ้านหนองสลุด 
 5. วัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) 
 6. วัดโป่ง 
 7. บ้านทัพนคร 
 8. บ้านทุ่งบอน 
 9. บ้านมะขาม 
 10. วัดวังจะอ้าย 
 11. วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) 
 12. วัดบ้านอ่าง 

อำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 13 โรงเรียน

 1. บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) 
 2. วัดเขาตาหน่วย 
 3. บ้านคลองใหญ่ 
 4. วัดบางกะไชย 
 5. วัดบางสระเก้า 
 6. บ้านคลองกลอย 
 7. วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) 
 8. ปากน้ำแหลมสิงห์ 
 9. วัดท่าหัวแหวน 
 10. พลิ้ว 
 11. บ้านน้ำตกพลิ้ว 
 12. วัดหนองชิ่ม
 13. บ้านอีมุย 

อำเภอสอยดาว จำนวน 20 โรงเรียน

 1. บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 
 2. วัดสำโรง 
 3. สังวาลย์วิทย์ 6 
 4. บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) 
 5. บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 
 6. บ้านทับสงฆ์ 
 7. บ้านโป่งเจริญชัย 
 8. บ้านทับช้าง 
 9. บ้านไทรงาม 
 10. ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 
 11. บ้านไผ่ล้อมสามัคคี 
 12. บ้านซับตารี 
 13. หนองมะค่า 
 14. โฆวินทะ 
 15. บ้านกระทิงทอง 
 16. บ้านเขาแก้ว 
 17. บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) 
 18. บ้านทรัพย์เจริญ 
 19. สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 
 20. บ้านสวนส้ม 

อำเภอเขาคิชฌกูฏ จำนวน 11 โรงเรียน

 1. วัดน้ำขุ่น 
 2. วัดคลองพลู 
 3. วัดทุ่งกบิล 
 4. บ้านจันทเขลม 
 5. บ้านชากไทย 
 6. บ้านเนินมะหาด 
 7. วัดตะเคียนทอง 
 8. วัดคลองตะเคียน 
 9. วัดพลวง 
 10. วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) 
 11. บ้านคลองน้ำเป็น 

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป