ผู้บริหาร

ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2

เบอร์โทร. 097-2371772

E-mail : Laddawan.ae1 @gmail.com

0972371772laddawan.ae1 @gmail.com
นายธนพล นาเลาห์
รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2

เบอร์โทร. 062-9950769

E-mail : Pongnarow@gmail.com
0629950769Pongnarow@gmail.com

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป