ผู้บริหาร

นายสมชาย อรุณธัญญา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

เบอร์โทร : 081 - 7615115
E-mail : S.12348626@gmail.com

0817615115S.12348626@gmail.com
นายธนพล นาเลาห์
รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2

เบอร์โทร. 062-9950769

E-mail : Pongnarow@gmail.com
0629950769Pongnarow@gmail.com
นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ
รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2

เบอร์โทร. 097-2371772

E-mail : Laddawan.ae1 @gmail.com

0972371772laddawan.ae1 @gmail.com
นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2

เบอร์โทร. 063-9646659

E-mail : Nitisart93@gmail.com
0639646659Nitisart93@gmail.com

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป