ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิุนายน พ.ศ. 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวนสถานศึกษาในสังกัด 106 โรงเรียน จำเเนกเป็น
โรงเรียนประถมศึกษา 81 แห่ง
โรงเรียนขยายโอกาส 25 แห่ง

จำนวนการศึกษาในสังกัดจำเเนกตามขนาดในเเต่ละอำเภอ

อำเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม
ขลุง 15 10 0 25
มะขาม 4 8 0 12
แหลมสิงห์ 8 5 0 13
โป่งน้ำร้อน 3 20 2 25
สอยดาว 4 12 4 20
คิชฌกูฏ 1 9 1 11
รวม 35 64 7 106

จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา

อำเภอ ชาย หญิง รวม
ขลุง 512 169 321
แหลมสิงห์ 115 68 183
มะขาม 136 107 243
โป่งน้ำร้อน 295 270 565
สอยดาว 263 308 571
เขาคิชฌกูฏ 161 152 313
รวม 1,122 1,074 2,196

จำนวนนักเรียนประถมศึกษา

อำเภอ ชาย หญิง รวม
ขลุง 1,018 964 1,979
แหลมสิงห์ 583 522 1,105
มะขาม 802 633 1,435
โป่งน้ำร้อน 2,029 1,805 3,834
สอยดาว 2,180 2,075 4,255
เขาคิชฌกูฏ 1,036 942 1,978
รวม 7,648 6,938 14,586

จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา (ชั้นม.ต้น)

อำเภอ ชาย หญิง รวม
ขลุง 207 183 390
แหลมสิงห์ 70 35 105
มะขาม 41 33 74
โป่งน้ำร้อน 226 223 449
สอยดาว 394 373  767
เขาคิชฌกูฏ 136 149 285
รวม 1,074 996 2,070

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

อำเภอ ชาย หญิง รวม
ขลุง 1,553 1,460 3,013
แหลมสิงห์ 867 716 1,583
มะขาม 1,099 879 1,978
โป่งน้ำร้อน 2,830 2,553 5,383
สอยดาว 3,155 3,018 6,173
เขาคิชฌกูฏ 1,480 1,399 2,879
รวม 10,984 10,025 21,009

 

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป