ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนสถานศึกษาในสังกัด 106 โรงเรียน จำเเนกเป็น

โรงเรียนประถมศึกษา 81 แห่ง

โรงเรียนขยายโอกาส 25 แห่ง

 

จำนวนการศึกษาในสังกัดจำเเนกตามขนาดในเเต่ละอำเภอ

 

อำเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รวม
ขลุง 15 10 0 25
มะขาม 5 6 1 12
แหลมสิงห์ 7 6 0 13
โป่งน้ำร้อน 3 20 2 25
สอยดาว 3 13 4 20
คิชฌกูฏ 1 9 1 11
รวม 34 64 8 106

 

จำนวนนักเรียนก่อนประถมศึกษา

 

อำเภอ ชาย หญิง รวม
ขลุง 413 404 817
แหลมสิงห์ 304 264 568
มะขาม 311 238 549
โป่งน้ำร้อน 791 706 1,497
สอยดาว 811 766 1,577
เขาคิชฌกูฏ 366 327 693
รวม 2,996 2,705 5,701

 

จำนวนนักเรียนประถมศึกษา

 

อำเภอ ชาย หญิง รวม
ขลุง 1,037 955 1,992
แหลมสิงห์ 603 561 1,164
มะขาม 775 653 1,428
โป่งน้ำร้อน 1,937 1,753 3,690
สอยดาว 2,137 2,160 4,297
เขาคิชฌกูฏ 945 917 1,862
รวม 7,434 6,999 14,433

 

จำนวนนักเรียนมัธยมศึกษา (ชั้นม.ต้น)

 

อำเภอ ชาย หญิง รวม
ขลุง 227 201 428
แหลมสิงห์ 103 69 172
มะขาม 52 53 105
โป่งน้ำร้อน 258 217 475
สอยดาว 425 354 779
เขาคิชฌกูฏ 189 178 367
รวม 1,254 1,072 2,326

 

รวมจำนวนนักเรียนเเละครูทั้งหมด

 

อำเภอ จำนวนนักเรียน จำนวนข้าราชการครู
ขลุง 3,237 185
แหลมสิงห์ 1,904 118
มะขาม 2,082 103
โป่งน้ำร้อน 5,662 275
สอยดาว 6,653 322
เขาคิชฌกูฏ 2,922 148
รวม 22,460 1,254

ข้อมูลที่คุณอาจพลาดไป